"LA VOSTRA FIDELITAT,
LA NOSTRA RAÓ DE SER"

Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges