Accessibilitat

L'accessibilitat consisteix en l'accés a la informació sense cap limitació per deficiència, discapacitat o minusvalidesa. Són moltes les persones que arriben a la informació de les nostres pàgines des de contextos molt diferents als nostres, ja que poden tenir problemes d'oïda, visió o mobilitat; poden experimentar dificultats de lectura o comprensió; potser no poden utilitzar el teclat o el ratolí; poden tenir un lector de només text, una pantalla petita o una connexió lenta.

L'accessibilitat no és d'interès únicament per a les persones amb discapacitat, sinó que millora l'accés al web en general. A tal efecte, les nostres directrius d'accessibilitat són les següents:

La nostra web intenta complir almenys el nivell AA i part del nivell AAA en la majoria dels seus continguts definits per les normes WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del World Wide Web Consortium (W3C) i la normativa espanyola UNE 139803:2004 d'AENOR. A continuació exposem les diverses ajudes que poden ser del seu interès:

Mida de la lletra: Li donem la possibilitat de canviar la mida del text que es veu per defecte. Molts cops la forma més fàcil de modificar el text és mantenir premuda la tecla ‘Ctrl’ mentre gira la roda del ratolí o si no es disposa de roda al ratolí per mitjà de les tecles ‘+’ o ‘-’.

PDF Accessible: Recomanem que els usuaris es descarreguin la darrera versió d'Adobe Acrobat per poder visualitzar els arxius PDF d'Abode i: Lectura en veu alta d'arxius PDF d'Adobe mitjançant la funció "text a veu" del sistema operatiu estàndard; permet més control en l'ús de lectors de pantalla; avaluar l'accessibilitat a un arxiu PDF d'Adobe.

Altres ajudes: Els continguts i funcionalitats del web són accessibles via teclat per a aquelles persones que no fan ús del ratolí. Aquest web utilitza fulls d’estils (CSS) per controlar l’estructura i colors del web. Per tant, aquells usuaris que utilitzin els seus fulls d’estil propis podran gaudir dels continguts del web igualment. Les pàgines del web funcionen igualment per a aquells usuaris que tinguin el JavaScript desactivat en el seu navegador. Per tal de poder millorar l’accessibilitat i facilitat d’ús d’aquest web, et convidem a que ens escriguis i ens facis saber el que en penses utilitzant el nostre formulari de contacte.