La Cooperativa

"El Sindicat no va néixer per casualitat, corrien aires de renovació, de reagrupament, de maduresa. Tot i això no hauria servit sense uns homes amb aptituds suficients i amb un sentit de treball i d’unió."

Mossèn Daniel, 15 de maig de 1967

Cooperativa del Camp de Vallbona de les Monges,
fundada l’any 1917