Les oliveres de Vallbona de les Monges

Sòls
Les oliveres es cultiven sobre els vessants que envolten els fons de vall del Corb, segueixen el contorn dels bancals, i generen uns paisatges molt característics de franges estretes i sinuoses. Els bancals faciliten el cultiu, preserven els sòls de l’erosió i milloren l’aprofitament de l’aigua. Els sòls són profunds, calcaris i ben drenats amb una estructura forta.

Clima
El clima de Vallbona de les Monges és mediterrani continental sec, en transició amb el mediterrani prelitoral sud. Les condicions meteorològiques són idònies per al cultiu de les oliveres, amb hiverns freds i estius calorosos. La brisa (localment anomenada marinada) refresca les nits de l’estiu. La pluja que és fortament irregular predomina a la primavera i a la tardor.